Venus

Súvislosti a postupy

Diacom je zariadenie umožňujúce skúmať ľudské telo z viacerých hľadísk a to Prístroj neinvazívnou metódou. Klient má nasadené len napohľad bežné stereo slúchadlá, ktoré sú naviac vybavené citlivými snímačmi. Od klienta požadujeme len určitú spoluprácu v zmysle podania informácií týkajúcich sa potiaží, ktoré ho trápia. V prípade, že potiaže „nie sú“ skúmanie prebehne aj bez nich. Skúsenosti, ktorá majú pracovníci s takýmito prístrojmi sú žarážajúce. Štatistika je neúprosná, počet našich  klientov, ktorí sa dajú označiť ako relatívne zdraví sa nedá vyjadriť v celých percentách.  Napriek tomu sa  možno aj Vy  cítite relatívne dobre,  nemáte žiadne problémy, ale, keď sa zamyslíte trošku hlbšie tak niečo málo pripustíte.    

Dr.Clark citáty:

„Fasciolopcis buskii  je škrkavka, ktorej prítomnosť som zistila vo všetkých prípadoch rakoviny, nákazy HIV, Alzheimerovej choroby, Crohnovej choroby, Kapisiho sarkomu, endometriózy, a u mnohých ľudí, ktorí týmito chorobami netrpeli.“

„Ničenie parazitov a odstraňovanie škodlivín a kamienkov z organizmu tvorí veľmi úspešnú kombináciu pre úspešnú liečbu. Táto liečba je tak účinná, že za niekoľko mesiacov sa z Vás môže stať úplne iný človek.“

„Čo, keby ste zistili, že každý postihnutý rakovinou má vo svojej pečeni motolicu?“

„Čo keby mal, každý diabetik vo svojej slinivke motolicu vyskytujúcu sa v slinivke dobytka?“  

„Čo keby mali astmatici vo svojich pľúcach škrkavku Askaris?“

Je pravdepodobné, že sme narazili na celú oblasť nepreskumaných súvislostí. Čo ak skutočne je súvislosť medzim druhom a výskytom, parazita alebo mikroorganizmu v tele človeka s jeho ochorením? Ku, každej diagnóze prislúchajúci parazit, ktorý charakterizuje odchýlku, ktorú človek zrealizoval. Kde to všetko začína, a kde to má koniec? Tu vidím ťažisko svojej práce.