Venus

SOĽ nad čokoľvek.

Soľ je poklad.

Soľ je rodinné striebro nášho organizmu.

 

Soľ kuchynská.

Kuchynská soľ tak ako ju poznáme z regálov obchodov nie je soľ, ale chlorid sodný.  Chlorid S sa získava z prírodnej soli reakciou za spoluúčasti cca 200 chemikálií. Výsledkom tohoto procesu nie len spomínaný chlorid S ale na druhej strane aj kompletná Mendelejevova tabuľka prvkov na strane druhej čo umožňuje second hand väčších rozmerov, ako by sa dalo na prvý pohľad od obchodu zo soľou dalo očakávať.

Jód v kuchynskej soli.

Kuchynská soľ je jodizovaná . A to aj napriek tomu, že sa dávno dokázal škodlivosť násilného jodizovania soli jódom minerálneho pôvodu.

Kuchynská soľ, ako jed - žieravina.

Chlorid sodný je pre organizmus človeka veľmi agresívny jed. Napríklad v akváriu s chloridom sodným by rybičky neprežili ani 5 minút. Človek znesie viac, ale nie všetko.

Krutá bilancia.

V priebehu dňa prijímame 12-20g rafinovanej soli. Obličky človeka sú schopné v zdravom stave spracovať teda vzlňučiť len 5-7r soli. Zbytok 10-15 g zostáva v tele. Každý gram chlorodu sodného ktorý v tele zostane, na seba viaže až  23- násobné množstvo vody.

Strata kvalitnej vody.

Organizmus aby neutralizoval nebezpečnú soľ, narýchlo uvoľnuje najkvalitnejšiu - bunkovú vodu, ktorá sa ťažko získava a jej nedostatok spôsoboje disfunkciu až predčasné odumretie buniek.

Dlhodobý nedostatok bunkovej vody zneschopňuje bunku vykonávať si svoje úlohy, dokonca bunky aj z tohoto dôvodu predčasne odumierajú.

Súkromná zbierka minerálov.

Izoláciou a väzbou chloridu sodného s bunečnou vodou, sa  v tele vytvára vodnaté tkanivo bez akéjkoľvek úlohy alebo osohu. Toto tkanivo je ale dobrým azylom pre najrôznejšie mikroorganizmy usadeniny, ktoré sa tu môžu hromadiť bez toho aby samotný organizmus - ľudské telo mal nad nimi akúkoľvek kontrolu. 

Keď tento stav - bunkovej dehydratácie pretrváva dostatočne dlho, je voda voda vyňatá spätne z roztoku chloridu sodného  a spôsobí jeho spätnú kryštalizáciu, čo má dopad na vznik obličkových kameňov, prípadne sa začnú tieto kryštály usadzovať v kostiach, kĺboch, alebo kdekoľvek kde si len spomeniete, alebo nespomeniete.

Obezita a neobezita. 

Vodnaté tkanivo môže v organizme človeka zaberať značný objem a tým aj  hmotnosť.

Delnie ľudí podľa hmotnosti na chorých - obéznych a zdravých - štíhlych samozrejme neplatí, pravda je taká, že obézny sú rovnako chorí ako štíhly.

Po nastolení  ABR môžeme smelo očakávať radikálne zmeny nielen vo fyzických funkciách organizmu ale, keďže telo nemusí urputne bojovať o ph, regeneruje sa aj hormonálny systém a naň napojené duševné zložky bytosti človeka.

Lubov hák.

Pomerne rýchlo dochádza k úprave hmotnosti - potrebným smerom, často sa tu prejaví tzv. Lubov hák (podľa priekopníka extrémne zdravého stravovania Lubomíra Fica) a to fakt, že telo zrejme pod vplyvom snahy o dokonalú očistu tela zníži svoju hmotnosť pod normál , aby ju potom stabilizovalo na ideálnej hmotnosti.     

Bolo by prehnané tvrdiť,že chlorid sodný je plne zodpovedný za obezitu, ale jedným dychom môžeme povedať, že spomínaný chlorid sodný - resp. kyslosť ktorú reprezentuje má kritický dopad na ABR - acidobázickú rovnováhu (pozri rubriku Acidobázická rovnováha ABR).  Prekyslením organizmu aj v dôsledku požívania chloridu sodného trpý, každý európan. Výnimku tvoria ľudia, ktorí si uvedomujú potreby svojho tela k normálnej funkcii a podriadili svoj jedálniček a pitný režim dôslednej kontrole.

Účinnosť.

Pri takomto zásadnom postoji pri korekcii a načasovaní stravovania nie je možné aby sa nedostavili prinajmenšom uspokojivé výsledky na organizme človeka.  Premennú tvorí čas potrebný na nutnú očistu organizmu a spustenie ozdravných procesov v tele človeka. 

Dopad týchto procesov na hmotnosť môžeme obecne vyhodnotiť ako návrat k normálu.

Klin klinom.

Na ceste k náprave neide len o vylúčenie chloridu sodného zo stravy ale aj o pomerne vážne usmernenie v celkovom sravovaní, druhu , kvality,  množstva, načasovania...

Určite mnohí z Vás mi dajú za pravdu, že táto oblasť prestupuje fyzický rámec človeka a vchádza do duševných schopností jedinca. Častý problém ktorý nastáva už len pri úvahe o zdravšom životnom štýle je ten, že chorý alebo lepšie nezdravý človek má značnú časť svojich schopností spojených zo sebaovládaním a sebarozhodovaním, blokovaných starými návykmi  a pohodlnými presvedčeniami.

Keď sa ale podarí pod akoukoľvek zámienkou navodiť súhlas aspoň z dočasnou zmenou režimu a klient má možnosť "ochutnať" plody svojej snahy je prevdepodobné, že ľady sa pohnú.

 

Riešenie problému soli, je prekvapivo blízko.

Je to pravá soľ ktorá obsahuje všetko čo má soľ mať. Okrem 84. v koloidnej forme (koloidná forma predstavuje zhluk organických minerálov  vo veľkosti nanočatíc, ktoré bez strát prenikajú orgánmi aby sa čo najlepšie dokázali realizovať).

Takáto soľ nepôsobí žiadne usadeniny v kĺboch, kostiach ... ale naopak - rozpúšťa ich a vynáša z tela.

Vytvára kvalitný elektrolyt , stabilné elktrické napätie v organizme potrebné pre dobrú funkciu netvového systému.

Na rozdiel od žieraviny kuchynskej soli, ktorá spôsobuje prekyslenie organizmu, spôsobuje požívanie kryštalickéj soľi naopak  ph stabilizáciu.

Podobne ako citróm, ktorý má výrazne kyslú chuť sa v tele chová ako opak kyslosti  ako zásada.

Z biochemického hľadiska máme úžitok zo všetkých 84 prvkov v kryštalickej soli. Z týchto prvkov pozostáva všetko živé  a nežive v prírode.

Z biofyzikálneho hľadiska profitujeme z jej energií a vibrácií, ktoré prenikajú nielen do fyzických orgánov človeka.

Skutočne prírodnej soli sa organizmus nemôže presýtiť, pretože prirodzený proces, ktorému sme dali možnos,ť aby znovu vznikol, sa reguluje sám. Očistou a "uvoľnením miesta "sa spustili nielen procesy samotné ale aj s nimi späté regulačné procesy, ktoré bezpečne vedú celý systém k výkonnosti a zdraviu. 

 Koloidný soľný roztok pre vonkajšie a vnútorné použitie 

O sole mio  pozri rubriku cenník.