Venus

Škodlivé látky

Znečisťujúce a škodlivé látky sú všetky látky, ktoré sa vyskytujú v našom okolí a nemali by sa dostať do nášho tela, lebo narušujú jeho činnosť. Keď tieto látky vniknú do nášho tela, musia byť z neho náročne odstraňované.

Rozpúšťadlá.
Rozpúšťadlá sú chemické zlúčeniny, ktoré rozpúšťajú iné látky. Voda je užitočné a životodarné rozpúšťadlo. Väčšina iných rozpúšťa tuky, čo je pre organizmus škodlivé. Najškodlivejším rozpúšťadlom je benzén, ktorý napadá týmus ničí imunitný systém.
Kovy.
Meď z mäsa a zeleniny je prospešná ale anorganická meď z kanvice, potrubí, je nebezpečná. Žiaľ táto forma kovov v našom prostredí prevláda.
Šperky, kuchynské náčinie, plomby  a iné kovy nás permanentne zanášajú.
Mykotoxiny.
Mykotoxiny sú najjedovatejšie látky aké človek pozná, produkujú ich plesne. Plesne sú odbúravané v pečeni. Stane sa, že nie mykotoxin ale pečeň je odbúraná.
Fyzikálne toxíny.
Chemické toxíny

Súvislosti pomocou, ktorých škodlivé látky vnikajú do tela, zhromažďujú sa a následne vyvolávajú komplikácie, nie sú celkom objasnené.

A to hlavne preto, že u každého človeka má takáto indispozícia, či ochorenie iný priebeh. Aj v prípade, že sa jedná o podobné alebo rovnaké vstupné problémy. Tvrdenia, že tieto odlyšnosti spôsobujú dedičné fyzické parametre skúmanej osoby neobstoja, aj preto, lebo napríklad Helicobakter, ktorého má podľa mojich skúseností cca 80% populácie u väčšiny z nich nie je aktívny priebežne, ale ožíva vo chvíľach vyčerpania, stresu, alebo iných situácií, ktoré neprimerane namáhajú zložky nášho organizmu.  

Sú prípady a to pomerne časté, keď spomínaný Helikobakter nastúpil skôr ako sa organizmus dostal do krízy, ale potom ako človek prechodný majiteĹ HB prekročil určité morálne princípy, či duchovné zákony. A to už je akési nadstavba našich predstáv o fungovaní mikro, či dokonca makroorganizmov v našom tele.

Ak vezmeme aspoň trochu vážne predchádzajúce tvrdenia, musíme pripustiť, že aj všetky vírusy, baktérie, parazity a podobne, sú súčasťou systému, ktorý dôsledne vykonáva svoju prácu, ktorej ciele sú pre nás ešte nie celkom jasné.

Je to vec budúcnosti , možno nie celkom vzdialenej, keď sa budú skúmať súvislosti medzi druhom mikroorganizmu, orgánom, ktorý  je napadnutý,  celkovým priebehom ochorenia z duševno duchovným  životom klieta a nájdené súvislosti sa vyhodnotia a premietnu do nového spôsobu jeho života názorov  postojov myšlienok, slov a v dôsledku aj činov.

Bude iste fascinujúce sledovať ako zareaguje organizmus nato, keď človek započne svoj nový život, keď pristúpi na dôstojné správanie , uvedomí si možnosti, ktoré sú mu danné a prestane ich zneužívať ale začne primerane využívať. Nájde silu a spôsob ako sa raz na vždy vyrovnať zo svojou minulosťou, nájde odpustenie, silu a dôstojnosť pre seba. potom iste nebude mať čas nato aby čítal stránky exota spod Ďumbiera ale bude žiť svoj báječný život.