Venus

O čo ide?

Každý človek v ktoromkoľvek okamihu svojho života dostáva dostatočné množstvo síj a informácií k tomu, aby žil svoj život kvalitne na všetkých úrovniach.
Toľko teória.
Prax nám ukazuje, že človek tzv. bdelý a bdelosťou spôsobilý rozoznať a prijať vyžšie popísané v podstate neexistuje .  Zato však vidíme okolo seba jedincov udržiavajúcich sa v permanentnom omámení cigaretami, alkoholom, sexom, peniazmi, správami ...
Ovocie takéhoto správania je to že zo 100% informácií k nám prichádzajúcich zachytávame cca 2%. Pomocná ruka prichádza prekvapivo z oblasti bio-inžinierstva. 
Biorezonancia predstavuje efektívnu metódu skúmania zdravotného stavu človeka a jeho následného riešenia. A to všetko v tom najširšom meradle.
Ide o neinvazívnu metódu, ktorá slúži k odhaleniu skutočných príčin ochorení, či indispozície.
V druhom rade Vás chcem upozorniť, že nám tu neide o určenie diagnózy. Každý človek najlepšie pozná svoje telo ako dôverný užívateľ vie čo ho bolí alebo neposlúcha a lekári ho iste oboznámili s menom toho, ktorého problému.
Ide tu - a to začína byť zaujímavé, o hľadanie a nájdenie skutočných príčin problémov alebo ochorenia.
Samotný proces môže pripomínať slušný Rodokaps (vysvetlenie pre webovú mládež – komix s detektívnou zápletkou).
Prístroj, ktorý pri takomto skúmaní používame je navrhnutý tak, že nám nielen umožní akúsi skúšku správnosti (potvrdenie skúmaním problému inou cestou), ale zároveň otestovať vhodnosť zvolených produktov a to aj v prognóze priamo na stav pacienta.
Toto je zvlášť dôležité, lebo lieky a doplnky výživy sú stavané na určité ochorenie prípadne na škálu ochorení a problémov, nie na konkrétneho človeka, ktorý je fyzicky a duševne jedinečný – niekedy až nečakane výrazne.

Výsledky získame meinvazívnou cestou v reálnom čase. Ich vyhodnotenie poväčšine trvá niekoľko desiatok minút. Zvyčajne sú závery takéhoto skúmania pre klienta prekvapivé. Ale pri dodržaní odporúčaní v oblasti životného štýlu, konzumácie vhodných potravín, doplnkov výživy a.i.sa výsledky dostavia.

Špeciálnu kategóriu tvorí metaterapia, priame pôsobenie na konkrétny orgán alebo jeho časť a frekvenčná terapia.