Venus

Koniec parazitom

Parazity sú malé organizmy , ktoré žijú na povrchu alebo vo vnútri vášho tela. Požierajú ho a znečisťujú svojimi odpadovými produktami. Škodliviny sú toxické látky, ktoré narušujú správnu činnosť našich orgánov.

Naše telo sa snaží týchto patogénov zbaviť tým, že vytvára kamienky, produkuje rôzne sekréty, vznikajú opuchy, zápaly a benígne nádory. A prítomnosť týchto faktorov vedie k rôznym poruchám a problémom.

Revolúciu v boji z parazitmi spôsobil objav, Dr. Huldy Clark, že ľudské telo vysiela vlny (podobne ako rádiostanica ) ale v pomerne širokom frekvenčnom pásme ale pri veľmi nízkych napätiach.

Odtiaľ bol už len krôčik tomu aby, sa toto poznanie neotočilo  v neprospech parazitov a bol vytvorený prístroj, ktorý je schopný sa elegantne vysporiadať s pôvodcami mnohých obtiaží, ktoré trápia ľudstvo od nepamäti.

Zariadenie na podávanie frekvenčnej terapie je súčasťou diagnostického prístroja Diacom.

Postup podávania frekvenčnej terapie.

Prístroj Diacom určil v chorých orgánoch prítomnosť parazitov, ktorý sa podieľajú na zlej kondícii alebo ochorení týchto orgánov.

Po zvážení postupu je klient napojený na kontaktné elektródy (na zápästia a členky) a do počítača sú vložené údaje o vyvolených parazitoch.

Prebehne test, a keď je test úspešný pristúpime k frekvenčnej terapii.

Celá procedúra trvá rádovo desiatky minút.

 

Obr. (vo výstavbe)

 

Keďže v jednom parazitovi sa môžu skrývať ďalšie potvorky, opakujeme terapiu po určení  s novými parazitmi, prípadne nasadíme účinné doplnky výživy, alebo iné prostriedky.

Neodlučiteľnou súčasťou terapie je podanie absorbentov. Zvyšky parazitov rovnako ako ich výlučky sú silne toxické. Aby neprimerane nezaťažili organizmus klienta pri vylučovaní buď podávame klientovi:

            - čierne uhlie cca 1tabletka na 10kg. váhy,

         - med rozpustený vo vlažnej vode alebo

         - doplnky  výživy, ktoré sa nám javia ako najúčinnejšie 

           nato určené.

 

Nič mimoriadne, však? Mimoriadne sú len účinky takejto terapie.   

 

Poznámka: Popisovaná procedúra je viazaná na diagnostiku na Prístroji Diacom  a doporučuje v kombinácii z podpornými preparátmi. Doporučujeme taktiež počas čistenia organizmu procedúru opakovať.

Na záver je nutné pripomenúť, že ako všade aj pri doporučení ozdravných procesov cez frekvenčnú terapiu je nutná opatrnosť a to v tom zmysle , že ako je obecne známe v tele človeka solupôsobia stovky, možno tisíce parazitov a najrôznejších mikroorganizmov, ale nie všetky sú nebezpečné teda -

 v aktívnej forme.

To, že sa istý druh premnožil, alebo aktivoval je dôsledkom nie príčinou problému, ktorý jem nutné klientiovi dovysvetliť a spôsobiť zmenu pohľadu ne ten, ktorý problém.