Venus

AQUABIONICA liečenie a prevencia

Material použitý z prednášok Prof. Kardanova

Moderná klasická medicína vytvorila množstvo efektívnych metód diagnostiky a liečby, zachránila a zachraňuje mnoho životov a chráni nás pred mnohými ochoreniami.Súčastne sa však stala zdrojom mnohých problémov - ťažké alergie na lieky, otrava liekmi, poškodenie pečene obličiek... narušená rovnováha imunitných síl organizmu spôsobené obrovskými dávkami syntetických liekov.

Škody spôsobené ľuďom a prostrediu v ktorom žijú nie sú ani zďaleka kompenzované  terapeutickými účinkami takto navrhnutých a vyrobených liekov.

Tisíce symptómov a syndrómov  podrobne popísaných v encyklopédiách sa venujú prejavom a dôsledkom ochorení a nie ich príčinám a ich riešeniu.

Hematoencefalytická bariéra (HB)

Prvotná príčina väčšiny ochorení spočíva v porušení regulačných mechanizmov v mozgu. Takže liečenie v sebe zahrňuuje pôsobeie na neurohormonálny systém (NS). Hematoecefalytycká bariéra učinne chráni NS pred vnikom cudzorodých látok a selektívne posudzuje vstup živín a iných látok z krvi.

Vomerobazálny orgán.

V roku 1990 bola potvrdená existencia vomerobazálneho orgánu nielen u embrií ale aj u dospelého jedinca. V každej nosnej dierke máme priehlbinku vo veľkosti cca 1mm. z ktorej vedie priecho do kónickej komôrky v mozgovej sliznici , vnej sa nachádza mmnoho receptorov nervov smerujúcich priamo do moygu. Tieto nervy prechádzajú tesne okolo mezgových centier ako sú hypotalamus, talamus, hypofýza ... a iných podkôrových štruktúr. a práve tu sa nachádzajú zóny z vyžšou priepustnosťou  spomínanej bariéry do mozgu.

 Tento orgán otvoril prístup k neurohormonálneho systému.

Stačí pár sekúnd na to aby sa látka z nosovej sliznice dostala do modzgu poza HB.  

 

Prírodné a umelé

V XIV ani v XIX storočí neboli takmer žiadne umelé látky. Až v XX. storočí "úspechy" chémie, metalurgie, jadrovej energetiky vniesli do nášho životného prostredia veľa chemických látok, rádioniklidov, pred, ktorými náš organizmus nemá adekvátnu ochranu, nedokáže ich štiepiť, rozkladať, okysličiť ani vylúčiť. A ak by sa ich podarilo vylúčiť, tak za vysokú cenu zníženia kvality života.

V XX. toročí hlavne v 60-tyhc rokoch  začal rast počtu ochorení onkologických, cievnych, objavili nové druhy chorôb ako AIDS, EBOLA... Dikonca sa prebúdzajú aj zdanlivo zažehnané ochorenia ako TBC a prudko stúpa aj vo Švajčiarsku a čo je zarážajúce - mladne.

Deje sa to napriek tisícom nových liečiv a toku veľkého množstva prostriedkov investovaných do vývoja a výroby liekov, očkovacích látok, širokej prevencie...

Kolobeh látok v prírode  

Znečistenie nášho životného prostredia rastie, situácia sa zhoršuje. Tak silná príroda, ktorá sa dokázala vysporiadať z celými pohromami za pár mesiacov, dnes citlivo reaguje na akúlkoľvek zmenu a náprava ju neúmerne zaťažuje. Dioxíny z Číny, Indie a ďalších krajín, dopadajú na hlavy európanov. Černobyľský oblak dvakrát obletel zem, o dva týždne po nehode, sa v Austrálii zvýšila hladina radiácie. 

Naša planétka je malá všetko v nej ,je dokonale prepojené škoda len, že to nevyužívame k dobrému ale, že sa touto skutočnosťou dokážeme nechať pokoriť. Naša technokratická civilizácia sa sotva posunie iným smerom, kým sa ľudia nevzdajú mnohých pohodlných výhod s produkcie chémie a ďalších výdobytkov priemyslu.  

Mikrodávky.

Malé koncentrácie škodlivých látok síu omnoho nebezpečnejšie ako veľké koncentrácie. Vysoké koncentrácie dokáže telo ľahko rozpoznať, identifikovať riziká a prijať ochranné opatrenia. Ale pri nízkych dávkach hlavne ultramalých receptory nemusia adekvátne zareagovať a škodliviny sa začnú v tele hromadiť a po čase - dostatočnom nahromadení spustia ochorenie.

Čo môžeme urobiť?

Odev človeka nezruší chlad ani mráz, ale stlmí jeho pôsobenie.

Metóda, ktorú Vám ponúkam , rovnako nezruší škodlivé znečistenia okolia, ale umožní organizmu odstrániť tieto látky a anulovať oich dopad na organizmus.   

Liečenie a prevencia ochorení metódou AQUABIONICA.

Podľa môjho názoru sú len štyri príčiny, ktoré spôsobujú  99.9%   ochorení u človeka.

Sú nimi:

autoimunitné agresie

imunodifeciencie

obehové poruchy kmeňových ciev, porušenie mikrocirkulácie, moklroangiopatia

metabolické poruchy, často ako následok cievnych ochorení

 

Kríza

Pri liečbe akýchkoľvek ochorení touto metódou dochádza k dočasnému zhoršeniu subjektívneho stavu, často k slabšiemu , občasne 4-5% prípadov  k silnému.

Tieto stavy slabosti, nevoľnosti je spôsobené detoxikáciou a inými v dôsledku pozitívnymi procesmi.

A by sa nezvyšoval pocit nepohodlia, pacient bez problémov môže užívať svoje predpísané lieky.

Autoimunitné agresie.

Autoimunitné agresie sú zmeny v regulácii organizmu, keď  vlastné bunky ktoré zabezpečujú imunitu identifikujú svoj vlastný orgán ako nepriateľský a začnú ho ignorovať, alebo ho priamo napádajú. 

Poškodenia týchto orgánov alebo určitých tkanív sa prejavujú vo rorme jednotlivých symptómov.

Aquabionica ale nelieči symptómy - sekundárne prejavy, ale pôsobí na primárne príčiny.

 

Skúsenosti s AQUABIONICOU.

Pacientka: žena nar.:1928

Diagnóza: astma  

 Ťažké záchvaty 1-2 krát týždenne

 po roku bez záchvatov, občas zrána dýchavičnosť, kašeľ veľa hlienu,

o pol roka žiadne sťažnosti.

Pacientka: žena nar.: 1957

Diagnóza: Autoimunitné ochorenie štítnej žľazy, "Hashimoto struma"

Únava slabosť, hormonálne lieky, štítna žľaza zväčšená, krehké nechty, vypadávanie vlasov.

po roku užívania AQB únava iba odčasná

po ďalšom pol roku, šťítna žľaza sa zmenšila o 40% práceschopná, cíti sa výborne.

Imunodeficiencie.

Imunodeficiencie sú poruchy imunitných funkcií v organiyme vedúcek poklesu T a B lymfocytov, makrofágov, aktivity proteínového komplexu, reakcií antigénov s protilátkou ...

V dôsledku nastoleného stavu sa organiymus stáva úplne bezbranným voči baktériám, pliesňam, hubám vírusom a ich mutantným bunkám.

Pacient žena nar.: 1936

Diagnóza: imunodificiencia

Časté prechladnutia, 6x zápal pľúc, 10x angína, suchý kašel, syndróm chronickej únavy

AQB užívala 10 mesiacov pol roka po ukončení AQB žiadne ťažkosti   

 

Pacient: žena nar.:1991

 Diagnóza: tumor (nádor) na mozgu

Zadná časť tretej komory v ľavo, metastázy na krčných stavcoch, ožarovaná

AQB užívala 8 mesiacov po ďalšom pol roku žiadne ťažkosti

 

Pacient: muž nar.:1970

Diagnóza: syndróm chronickej únavy

Ranná nevoľnosť, bolesti svalov, plešatenie, krehké nechty, zhoršrnie pamäti, zníženie potencie.

AQB užíval 11 mesiacov, všetky problémy odstránené

 

Pacient: muž nar.:1963

Diagnóza.: sarkóm ľavého stehna  

Ležiaci pacient,

AQB užíval 13 mesiacov začal chodiť s paličkou, bolesti zoslabli

o 10 mesiacov žiadne ťažkosti, chodí práceschopný.

 

Pacient: žena nar.: 1983

Diagnóza: tumor ľavého lalika štítnej žľazy

Metastázy v pľúcach, neoperovaná, bez ožarovania

AQB užívala 11 mesiacov,  únava sa neprejavuje nádor ani metastázy neboli zistené.

 

Pacient: muž nar.: 1960

Diagnóza:syndróm chronickej únavy

V detstve prekonal pľúcnu embóliu, zistený imunodeficitný proces v pľúcach,

AQB bral 12 mesiacov, procesy v pľúcach ustali,práceschopný,

Registrácia Aquabionica

Biorezonančná diagnostika a harmonizácia osobnosti

Karpatská 2, YMCA tel.: 0949134911